Последни ПДФ

Проекти:
1.    Дистанционно управление и диагностика на специализирани роботи

2.    Съвременни пресмятания в полза на иновациите

Теми от Научния план на ЦЛМП-БАН:

- “Роботи за медицински и изследователски цели”,

- “Специализирани системи в роботиката и мехатрониката”,

- “Мехатронни системи с индустриално приложение”.

Договори с НФНИ-МОН - №№ ТН 801/1998, НПР-1/2003, ТН 1411/2004, Д01-Н09/2006, Д01-439/2008:

- “Мобилни роботизирани системи за работа във вредни среди”,

- “Изследване на нов метод за плетене”,

- “Микророботи за групово изследване на околната среда”,

- “Повишаване иновациите в малки и средни предприятия”,

- “Подпомагане на учени да кандидатстват по 7 РП на ЕС”.

Договор с ИАНМСП-НИФ-МИЕ - № ИФ-02-50/2006:

- “Разработване на апаратни и програмни модули за вграждане в класически (нови и стари) плетачни машини”

Договори с други организации и фирми:

- Психодиспансер – Ст. Загора – “Система за здравно заведение”,

- “Стийлмет” – “Управление на двурък манипулатор за профили”,

-“Спесима” – “Робот Speedmat към машина за леене под налягане”.

В момента аз и екипът ми работим по 4 големи текущи проекта на НФНИ-МОМН както следва:

- Д02-13/2009 – Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия- ръководител,

- Д02-262/2009 – “Теоретично и експериментално изследване на ефекта “комбиниран удар””,

ID_09-0044/2010 – “Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение”,

ID_09-0048/2010 – “Изследване на мелещи тела с нова форма за топкови мелници”.

Тези успешно защитени и финансирани проекти са пример за т.н. “индустриално насочена наука”, чиито резултати се очакват и ще са в помощ на бизнеса.

През 2011 г. екипът ми и аз започваме участието си в нов проект, класиран в НФНИ-МОМН на тема "Мобилна изследователска платформа с безжично управление".