Цитати ПДФ

С П И С Ъ К

с цитирания в чужбина и у нас на Проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов

І. Цитирания в чужбина

книги

1. Цитиран труд:Zamanov V. B., Karastoyanov D. N., Sotirov S. M., Mechanique et control de robots., Litera print, Sofia, 1993

Място на цитиране:Toshev Y. D., Robotique & Productique., vol. 3, Institut National des Sciences Applicuees (INSA), Rennes, France, 1996

2. Цитиран труд:Zamanov V. B., Karastoyanov D. N., Sotirov S. M., Robot mechanics and control., Litera print, Sofia, 1993

Място на цитиране:Zlatov N. B., Telecontrolled Platform for Mobile Robot ‘RMA’ Working in Nuclear Power Stations., Europian Advanced Robotics Systems Development. Mobile Robotics (EUREL 98), September 14-16 1998, Leiria, Portugal, p 22.1-22.5

3. Цитиран трудKarastoyanov D., Control of Mechatronic Systems, Academy Publ. House “Prof. Marin Drinov”, Sofia, 2006, ISBN-10: 954-322-169-3, (in Bulgarian)

Място на цитиране Sensibility Control of Redundant Robots: Numerical Analysis and Experimental Results Daniela Vassileva1, Shingo Tajima1, George Boiadjiev 2, Haruhisa Kawasaki1 and Tetsuya Mouri1, SICE Annual Conference, September 17-20 2007, Kagawa University, Japan

ІІ. Цитирания у нас

книги

4. Цитиран труд: В. Заманов, Д. Карастоянов, З. Сотиров., Механика и управление на роботите., Литера принт, София, 1993

Място на цитиране: К. Трифонов, В. Заманов., Точност на колесен мобилен робот RL-11., Национална конференция “Роботика и мехатроника 2002”, 9-11 октомври, Дряновски манастир, стр. 2.65-2.69

5. Цитиран труд:Zamanov V. B., Karastoyanov D. N., Sotirov S. M., Мechanics and Control of Robots., Litera print, Sofia, 1993

Място на цитиране: T. Boiadjiev, K. Zagurski, V. Vitkov, G. Boiadjiev., Experimental Verification of the Control of Automatic Drilling Module in Surgery., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 56, 2006, стр. 53-60

6. Цитиран труд Karastoyanov D., Control of Mechatronic Systems., Academy publishing house “Prof. Marin Drinov”, Sofia, 2006, ISBN-10: 954-322-169-3

Място на цитиране T. Neshkov, A. Dobrinov ., Novel type grippers for small objects manipulation., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 57, София, 2006, стр. 44-52

статии

7. Цитиран труд: Andreeva P. G., Karastoyanov D. N., Parallel Processing in Distributed Information System., International Symposium on Intelligent Robotic Systems ISIRS 95, November 22-24 1995, Bangalore, India, p. 137-142

Място на цитиране: I. Rashkov, C. Mladenova., An Approach for Defining the Displacements of Elastic Link from Open-Loop Kinematic Chain (Manipulator)., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 56, 2006, стр. 27-40

8. Цитиран труд: Zahariev R., Karastoyanov D., A Navigation System and Task Planning in a Mobile Robot for Inspection., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics., vol. 54, Sofia, 2004, pp 22-29

Място на цитиране: I. Rashkov, C. Mladenova., An Approach for Defining the Displacements of Elastic Link from Open-Loop Kinematic Chain (Manipulator)., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 56, 2006, стр. 27-40

9. Цитиран труд: Г. Бояджиев, Т. Бояджиев, Д. Василева, Д. Карастоянов., Оценка на температурните ефекти при роботизирано пробиване на кости., 14 Национална конференция “Роботика и мехатроника”, 6-8 октомври 2004, Дряновски манастир, стр. 1.1-1.6

Място на цитиране:T. Boiadjiev, K. Zagurski, V. Vitkov, G. Boiadjiev., Experimental Verification of the Control of Automatic Drilling Module in Surgery., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 56, 2006, стр. 53-60

10. Цитиран труд A. Dobrinov, V. Dobrinov, D. Karastoyanov, T. Boyadjiev, V. Ivanova., Steerable-Tip Mechatronic Arthroscope Device With Novel Type Actuators., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2006), June 5-6 2006, Varna, Bulgaria, pp 62-65

Място на цитиране: R. Zahariev, A. Dobrinov, N. Valchkova, V. Dobrinov., Mechatronic Haptic Interface for Arthroscopy., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2006), June 5-6 2006, Varna, Bulgaria, pp 95-98

11. Цитиран труд: A. Dobrinov, D. Karastoyanov, V. Dobrinov., Linear Actuators For The New Generation Knitting Machines., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.38 -3.44

Място на цитиране: R. Zahariev, A. Dobrinov, N. Valchkova, V. Dobrinov., Mechatronic Haptic Interface for Arthroscopy., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2006), June 5-6 2006, Varna, Bulgaria, pp 95-98

12. Цитиран труд A. Dobrinov, V. Dobrinov, D. Karastoyanov, T. Boyadjiev, V. Ivanova., Steerable-Tip Mechatronic Arthroscope Device With Novel Type Actuators., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2006), June 5-6 2006, Varna, Bulgaria, pp 62-65

Място на цитиране: Т. Нешков, А. Добринов, Р. Захариев, Й. Бенйозев., Тенденции при създаване на нови мехатронни устройства за тактилна обратна връзка., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 3.27-3.33

13. Цитиран труд: A. Dobrinov, V. Dobrinov, D. Karastoyanov, I. Beniozev., Novel Type Gripper With Linear Electromagnetic Actuator., International Conference “Bionics and Prosthetics, Biomechanics, Mechatronics and Robotics” (ICBBM 2006), June 5-6 2006, Varna, Bulgaria, pp 66-69

Място на цитиране: Т. Нешков, А. Добринов, Р. Захариев, Й. Бенйозев., Тенденции при създаване на нови мехатронни устройства за тактилна обратна връзка., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 3.27-3.33

14. Цитиран труд: A. Dobrinov, D. Karastoyanov, V. Dobrinov., Linear Actuators For The New Generation Knitting Machines., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.38 -3.44

Място на цитиране: Т. Нешков, А. Добринов, Р. Захариев, Й. Бенйозев., Тенденции при създаване на нови мехатронни устройства за тактилна обратна връзка., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 3.27-3.33

15. Цитиран труд Dobrinov, A., D. Karastoyanov, V. Dobrinov ., “Linear Actuators for the New Generation Knitting Machines”, XIII National Conference “Robotics and Mechatronics‘2003” Dryanovo, Bulgaria, pp. 3.38 ¸ 3.44

Място на цитиране T. Neshkov, A. Dobrinov ., Novel type grippers for small objects manipulation., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 57, София, 2006, стр. 44-52

16. Цитиран труд Dobrinov, A.,V. Dobrinov, D. Karastoyanov, I. Beniozev., “Novel Type Gripper with Linear Electromagnetic Actuator”, 5th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Varna, June – 2006, pp. 66¸ 69

Място на цитиране T. Neshkov, A. Dobrinov ., Novel type grippers for small objects manipulation., Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 57, София, 2006, стр. 44-52

17. Цитиран труд: A. Dobrinov, D. Karastoyanov, V. Dobrinov., Linear Actuators For The New Generation Knitting Machines., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.38 -3.44

Място на цитиране:V. Ivanova, V. Dobrinov., Modular Mechatronic System for Robot-Assisted Microsugery., 6th Int. Conference ICBBM2008, Varna, June 5-6, 2008, pp 62-65

18. Цитиран труд: A. Dobrinov, D. Karastoyanov, V. Dobrinov., Linear Actuators For The New Generation Knitting Machines., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.38 -3.44

Място на цитиране:V. Ivanova, V. Dobrinov, K. Koleva, R. Mihailov., Modular Mechatronic Microsurgery System., John Atanasoff Selebration Days, Int. Conference AUTOMATICS and INFORMATICS 08, Sofia, October 1-4 2008,pp VI-9 – VI-11

19. Цитиран труд:А. Добринов, Д. Карастоянов, В. Добринов., Нов тип линейни задвижващи устройства на иглите в плетачните машини., 16 Международна конференция “Роботика и мехатроника 2006”, 11-13 октомври 2006, Дряновски манастир, стр. 3.40-3.47

Място на цитиране:В. Добринов, В. Иванова, Р. Захариев, Й. Бенйозеф., Модулнаинтерактивна задвижваща система., 19-та Международна конференция “Роботика и мехатроника 2009”, Варна, 7-9 октомври 2009, стр. 117-122

20. Цитиран труд:V. Dobrinov,D.Karastoyanov,A.Dobrinov ,SMALL OBJECTS MANIPULATION, Проблеми на техническата кибернетика и роботиката, кн. 59, София, 2008, стр. 82-86

Място на цитиране:В. Иванова., Анализ на системи за тактилна обратна връзка в лапароскопията., Нац. Конференция АДП 2010, 10-13 юни 2010, Созопол, стр. 482-487